Czy pracodawca ma prawo zapytać pracownika o pobyt za granicą?

Czy pracodawca ma prawo zapytać pracownika o pobyt za granicą?

Administrator 2021/02/07

W związku z pandemią pracodawca ma obecnie prawo pytać zatrudnionych o ich pobyt za granicą. Wszelkie kłamstwa w takiej sytuacji są naruszeniem obowiązków pracowniczych i uzasadniają rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia.

Wynika to z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z 29 stycznia 2021 r. (sygn. akt IVPa 79/20). Sąd Okręgowy oddalił wówczas apelację pracownika, który został zwolniony dyscyplinarnie, gdyż zataił podróż zagraniczną w okresie pandemii i zarazem okłamał pracodawcę. Pracodawca wcześnie zobowiązał wszystkich zatrudnionych pracowników do informowania o wszelkich podobnych wyjazdach w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakładzie.

Zdaniem sądu pracownicy nie muszą informować swych pracodawców jak spędzają swoje dni wolne od pracy. Cele ich podróży są sprawami prywatnymi, jednakże każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo. Stąd też w czasach pandemii pytanie pracownika, czy w ostatnim czasie nie przebywał on gdzieś, gdzie występują przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 są w pełni uzasadnione.

Szkolenie BHP online

Szkolenia Online BHP to wygoda i optymalizacja kosztów. Zamów szkolenie online z BHP!