Czy pracownikowi należy się dzień wolny na szczepienie przeciw Covid-19?

Czy pracownikowi należy się dzień wolny na szczepienie przeciw Covid-19?

Administrator 2021/05/26

2 maja do Sejmu trafił poselski projekt o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt zakłada udzielenie dnia wolnego pracownikowi w dniu wykonania szczepienia przeciwko COVID-19.

Nowy projekt zmian dotyczy dodania art. 21g zgodnie z którym pracownikowi (także zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia) będzie przysługiwać dzień wolny od pracy w dniu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Dodatkowy dzień wolny będzie także przysługiwał pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Projektowane przepisy wprowadzają jednak pewne obostrzenia. Prawo do skorzystania z dnia wolnego będzie przysługiwało wyłącznie na podstawie skierowania, które pracownik przedstawi pracodawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wykonania szczepienia.

Szkolenie BHP online

Szkolenia Online BHP to wygoda i optymalizacja kosztów. Zamów szkolenie online z BHP!