promocja:-20%

Szkolenia BHP przeciwpożarowe przez Internet dla pracodawców oraz osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

Szkolenia BHP przeciwpożarowe online są nastawione na zapoznanie pracowników różnych zakładów pracy z podstawowymi zasadami prawa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy szkolenia okresowego zdobędą niezbędną wiedzę z dziedzin organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych oraz prawnych, które są użytkownikami danego budynku, obiektu lub terenu w zakresie zapobiegania pożarom, zagrożenia pożarowego dla danego zakładu lub obiektu, zasad przeciwdziałania powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożaru w oparciu o charakterystykę danego zakładu lub obiektu, zasad posługiwania się gaśnicą oraz innymi urządzeniami pożarniczymi, jakie znajdują się na terenie zakładu, zasad postępowania w momencie wybuchu pożaru wraz z zasadami ewakuacji. Uczestnicy szkolenia BHP przeciwpożarowego online dowiedzą się również, jak utrzymać punkty przeciwpożarowe we właściwym stanie.

Program szkolenia dla pracowników, którzy wykonują zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

1. Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

2. Zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów

3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom

4. Zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru

5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji

6. Środki gaśnicze, podręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe

7. Praktyczne użycie podręcznego sprzętu pożarniczego

8. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Data ważności szkolenia - BEZTERMINOWO.

Podstawa prawna

Art. 2091 Kodeksu Pracy

 

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę

Zaloguj się do szkolenia

Podane dane logowania nie są prawidłowe. Czy na pewno dotyczyły one tego kursu?
Jeżeli korzystałeś z linku otrzymanego w mailu to upewnij się że został on skopiowany w całości.

Użyj danych otrzymanych w mailu lub dostarczonych ci przez twojego pracodawcę