Czy pracownikowi należy się dzień wolny na szczepienie przeciw Covid-19?

Administrator

2 maja do Sejmu trafił poselski projekt o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt zakłada udzielenie dnia wolnego pracownikowi w dniu wykonania szczepienia przeciwko COVID-19.

Nowy projekt zmian dotyczy dodania art. 21g zgodnie z którym pracownikowi (także zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia) będzie przysługiwać dzie

Więcej

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w czasie pandemii

Administrator

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej nabywa na okres 5 lat osoba, która ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Przytoczona wyżej ustawa przewiduje, że okres 5 lat, na który nabywa się uprawnienia inspektora ochrony przeci

Więcej

Uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy

Administrator

W związku z trwającą pandemią praca zdalna staje się coraz częściej spotykanym zjawiskiem. Ten system pracy nie jest jeszcze regulowany przez kodeks pracy, jednak Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje już nad projektem zmian, który ma wprowadzić i określić pojęcie pracy zdalnej w przepisach prawa pracy.

Aktualnie dyskusja nad kwestią uregulowania pracy zdalnej

Więcej