Uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy

Uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy

Administrator 2021/04/27

W związku z trwającą pandemią praca zdalna staje się coraz częściej spotykanym zjawiskiem. Ten system pracy nie jest jeszcze regulowany przez kodeks pracy, jednak Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje już nad projektem zmian, który ma wprowadzić i określić pojęcie pracy zdalnej w przepisach prawa pracy.

Aktualnie dyskusja nad kwestią uregulowania pracy zdalnej jest prowadzona w ramach prac Zespołu negocjacyjnego w zakresie działu „praca” w ramach prac nad Umową Społeczną. Ministerstwo planuje wziąć pod uwagę jak najwięcej przyjętych przez obydwie strony dialogu społecznego rozwiązań, a także uzgodnionych przez strony Zespołu negocjacyjnego.

Szczegóły na ten temat przedstawiło Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską nr 20603 w sprawie regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej.

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracodawcę i pracownika. Uzgodnienie między stronami dotyczące wykonywania pracy zdalnej będzie dopuszczalne zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i również w trakcie zatrudnienia.

Pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (w tym koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych). W przypadku jednak, gdy do pracy zdalnej będą wykorzystywane materiały i narzędzia pracy stanowiące własność pracownika, obie strony stosunku pracy będą mogły zawrzeć porozumienie określające zasady ich wykorzystywania. W takiej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent w wysokości ustalonej przez strony.

Szkolenie BHP online

Szkolenia Online BHP to wygoda i optymalizacja kosztów. Zamów szkolenie online z BHP!