Szkolenia okresowe BHP online

Do jednych z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy należy stworzenie bezpiecznych warunków dla pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy. Szczegółowe wytyczne na ten temat są zawarte w Kodeksie Pracy. Udokumentowane szkolenie BHP dla całego personelu, łącznie z kadrą kierującą, są absolutnie niezbędnym wymogiem Ministra Gospodarki i Pracy. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe. Wszystkie przeprowadzamy online. 

Niezależnie od formy kursu, który Państwo wybierzecie, szkolenie okresowe BHP musi być regularnie aktualizowane. Szkolenia online, które oferujemy, są najwygodniejszą i najtańszą metodą dokształcania personelu, ponieważ odbywają się w całości bez wychodzenia z domu, od momentu zalogowania się na naszej stronie poprzez naukę, na egzaminie kończąc. Oszczędzicie więc na kosztach dojazdów oraz ewentualnego zakwaterowania przy ośrodku szkoleniowym.

Nasi specjaliści w dziedzinie okresowych szkoleń BHP online dołożyli wszelkich starań, by dostarczane Państwu materiały dydaktyczne przekazywały gruntowną wiedzę w sposób kompetentny i ciekawy zarazem. Zapewniamy pełen profesjonalizm i realizację najważniejszego celu: aktualizację oraz ugruntowanie kompetencji i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostarczamy niezbędnych do kształcenia materiałów. Po zdanym egzaminie wydajemy stosowne certyfikaty. 

Dlaczego musimy szkolić się z BHP?

Każdy zawód jest inny i wszystkie niosą pewne ryzyko, jeżeli nie są wykonywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nie dotyczy to tylko tych dziedzin, w których charakter pracy bezpośrednio wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe czy uciążliwe. Sposób wykonywania obowiązków zawodowych jest stale modernizowany, zmieniają się narzędzia, sprzęty. Dlatego nieważne, jakie stanowisko zajmujemy, musimy ciągle podnosić nasze kwalifikacje, między innymi z zakresu BHP. Ze szkoleń okresowych online korzystają pracodawcy i pracownicy wszelkich branż.

Jednym z głównych zadań takich kursów, wspólnym dla wszystkich specjalizacji, jest nauka metod, które chronią przed zagrożeniami dla zdrowia. Równie ważne i uniwersalne jest poznanie zasad kształtowania właściwych warunków pracy, zgodnych z przepisami. Do nieodłącznych tematów należy także przekazanie umiejętności w przypadku wypadku lub w sytuacji awaryjnej.

Poza tym w czasie każdego kursu wdrażane są szczegółowe informacje, specyficzne dla danego zawodu. Dla przykładu szkolenie okresowe BHP online  dla personelu medycznego, wykonującego pracę w placówkach medycznych i służby zdrowia, w których występuje promieniowanie oraz pole EM, przedstawia sposoby ochrony przed zagrożeniem szkodliwości radiacji i działania pola elektromagnetycznego. 

W ofercie znajdziecie Państwo różnego rodzaju szkolenia okresowe BHP online. Każde szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia, które należy przechowywać w aktach osobowych pracownika. Wystarczy zalogować się na naszej stronie, wybrać interesujący kurs i przyswoić wiadomości w dogodnym czasie. Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami na naszej stronie.