Powroty z pracy zdalnej –  zadania pracodawcy

Powroty z pracy zdalnej – zadania pracodawcy

Administrator 2020/07/20

Środki ochrony zależą m.in. od charakteru pracy, a także rodzaju branży, w której działa firma. W większości przypadków trzeba dokonać ponownej oceny ryzyka zawodowego. Dobrym pomysłem jest też wdrożenie zalecenia PIP i CIOP.

W celu lepszego zrozumienia zakresu obowiązków spoczywających na pracodawcy w kontekście zorganizowania powrotu pracowników z pracy zdalnej, pod uwagę trzeba wziąć przede wszystkim zasady odpowiedzialności pracodawcy za higieniczne i bezpieczne warunki pracy w kontekście epidemii. Obowiązkiem pracodawcy w tym zakresie jest podejmowanie starannych działań, by zminimalizować ryzyko zarażenia COVID-19 w zakładzie pracy.

Ramy dla działań pracodawcy wyznacza przede wszystkim ogólna norma art. 207 k.p., która nakazuje zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Uszczegółowienie obowiązków można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878). Jego przepisy wprowadzają zespół środków obowiązkowych w kontekście organizacji powrotu pracowników do zakładu z pracy zdalnej lub postoju.

Szkolenie BHP online

Szkolenia Online BHP to wygoda i optymalizacja kosztów. Zamów szkolenie online z BHP!