Kontrole związane z Covid-19 w zakładach pracy

Administrator

Jak ustalił serwis Prawo.pl, w fabrykach pojawiła się od niedawna dodatkowa służba BHP, której głównym zadaniem jest sprawdzanie, czy pracownicy przestrzegają obostrzeń wprowadzonych przez pracodawcę w związku z pandemią Covid-19. Nieprzestrzegającym grożą sankcje takie jak mandat, nagana, a nawet zwolnienie z pracy.

Jak podaje Prawo.pl nakazy określonych zachowań wprowad

Więcej

Nieobecność pracownika spowodowana chorobą - co należy wiedzieć

Administrator

Usprawiedliwiona nieobecność

Zaświadczenie lekarskie jest jedynym dowodem potwierdzającym niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby. Zaświadczenie takie zwykle jest wystawiane w formie elektronicznej i pozwala ono na ustalenie prawa pracownika do świadczeń związanych z chorobą, pobytem w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym. Jeśli pracownik nie posiada zaświadcz

Więcej

Działalność kontrolna PIP podczas pandemii

Administrator

Z powodu oczekiwań społecznych dotyczących egzekwowania przepisów prawa dalsze wstrzymywanie czynności kontrolnych było niemożliwe. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie prawnej ochrony pracy wymaga stanowczej reakcji organu nadzoru i kontroli, do których należy Państwowa Inspekcja Pracy. W 2020 do PIP wpłynęło blisko 50 tysięcy skarg, czyli niewiele mniej niż w latach po

Więcej