Czy badania lekarskie pracowników w czasie pandemii są zawieszone?

Administrator

Do obowiązków pracodawców należy to, by pracownicy mieli ważne badania lekarskie. Jest to istotne, gdyż bez nich zatrudniony nie może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków. Pandemia przyczyniła się jednak do tego, iż części badań mają przedłużoną ważność aż do końca stanu epidemii. Ważne jednak aby pamiętać, że badania lekarskie pracowników w trakcie pandemii nie zos

Więcej

Czy można potraktować zakażenia koronawirusem jako wypadek przy pracy?

Administrator

 

Stosownie do przepisu ustawy z dnia 30 października 2020 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną i spowodowało uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności
  2. p
Więcej

Czy pracodawca ma prawo zapytać pracownika o pobyt za granicą?

Administrator

W związku z pandemią pracodawca ma obecnie prawo pytać zatrudnionych o ich pobyt za granicą. Wszelkie kłamstwa w takiej sytuacji są naruszeniem obowiązków pracowniczych i uzasadniają rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia.

Wynika to z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z 29 stycznia 2021 r. (sygn. akt IVPa 79/20). Sąd Okręgowy oddalił wówczas apel

Więcej